L’associació treballa en col·laboració amb altres entitats cíviques o consorcis que també aposten per la normalització lingüística, així com amb distints departaments dels governs dels territoris que formen part de l’àmbit lingüístic.

Tallers per la Llengua

Tallers per la Llengua és entitat sense ànim de lucre que es dedica a elaborar i impartir tallers adreçats a fomentar la sensibilitat envers la diversitat lingüística, la plena consciència de la situació actual del català i l’adopció de conductes lingüísticament assertives que facilitin el manteniment de la vitalitat de la llengua catalana