L’associació treballa en col·laboració amb altres entitats cíviques o consorcis que també aposten per la normalització lingüística, així com amb distints departaments dels governs dels territoris que formen part de l’àmbit lingüístic.

Què és?

Tallers per la Llengua

Tallers per la Llengua és entitat sense ànim de lucre que es dedica a elaborar i impartir tallers adreçats a fomentar la sensibilitat envers la diversitat lingüística, la plena consciència de la situació actual del català i l’adopció de conductes lingüísticament assertives que facilitin el manteniment de la vitalitat de la llengua catalana

El projecte va iniciar-se el 2005, però és durant el 2007 que va agafar més embranzida. De fet, ja han passat pels tallers importants sindicats, esplais i associacions, escoles, instituts de secundària, institucions i empreses. Tot i l’encara breu trajectòria de l’entitat, ja s’han realitzat més de 400 tallers, adreçats a col·lectius ben diferenciats però amb l’objectiu comú de potenciar l’ús del català.

Després d’uns anys en guaret, Tallers per la Llengua torna a impulsar-se en 2022 per a incidir novament en la defensa i l’acció en favor de la llengua catalana, que es troba en una cruïlla determinant per al seu futur.

Per tal de facilitar l’assoliment d’aquests objectius, l’associació treballa en col·laboració amb altres entitats cíviques o consorcis que també aposten per la normalització lingüística, així com amb distints departaments dels governs dels territoris que formen part de l’àmbit lingüístic.

Manteniment de la vitalitat de la llengua catalana, ajudant així a assolir la seva normalització plena i fer que esdevingui la llengua comuna de totes les persones que viuen en el territori lingüístic català.